B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Pay Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.01.2019 tarihinden itibaren “Dar Yetkili
Aracı Kurum” olarak sınıflandırılarak, yurt içinde paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım satım işlemleri, paya dayalı türev
araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle
yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.01.2019 tarihinden itibaren “Dar Yetkili Aracı Kurum” olarak sınıflandırılarak,
yurt içinde paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev
araçlar ve diğer türev araçlarda emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Neta Menkul Değerler A.Ş.’nin 01.01.2019 tarihinden itibaren “Dar Yetkili Aracı Kurum” olarak sınıflandırılarak, yurt
içinde paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda
emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.