Şirketimizin 500.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle,  196.000.000 TL (% 140 oranında) artırılarak 336.000.000 TL’ye çıkarılması sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kararı ve raporu ekte yer almaktadır.