İlgi: 18.12.2018 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %30 oranında 1.200.000.000 TL artırılarak 4.000.000.000 TL’den 5.200.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname’nin onaylanması için 18.12.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda; SPK’nın 2018/59 sayılı Haftalık Bülten’inde sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur.