D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ
1. Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (Halk PYŞ) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına
karar verilmiş olup, Halk PYŞ’nin pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapıları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 19.499.994,80 75,00 – –
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.500.000 25,00 – –
Halk Finansal Kiralama A.Ş. 5,20 0,00 – –
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. – – 26.000.000 100,00
Toplam 26.000.000,00 100,00 26.000.000 100,00
2. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (Vakıf PYŞ) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiş olup, ve Vakıf PYŞ’nin pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapıları aşağıdaki tablolarda
yer almaktadır.
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 24.000.000 100,00 – –
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. – – 24.000.000 100,00
Toplam 24.000.000 100,00 24.000.000 100,00