Gelir İdaresi Başkanlığı vergi cezalarına indirimlere ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre cezanın kesilmesinin ardından yapılacaklar birer birer sıralandı.

 

Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesilen cezalara indirim talep hakkı bulunuyor. Maliye’ye konuya ilişkin cezaya indirim talep etmek istendiğinde bazı şartlarda kesilen cezalarda indirime gidiliyor.

30 GÜN SÜRE VAR
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunuyor.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI NEDİR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

İNDİRİM UYGULAMASI KAPSAMINA HANGİ CEZALAR GİRİYOR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

İndirim uygulamasının kapsamına

• Vergi ziyaı cezası,

• Usulsüzlük cezası,

• Özel usulsüzlük cezası giriyor.

Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanıyor.

İNDİRİM UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Bu uygulamadan

• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,

• İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor.İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkün.

CEZALARDA İNDİRİM ORANLARI NEDİR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

• Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısı (%50’si), müteakiben kesilenlerde üçte biri (1/3’ü),

• Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı indirilir.

Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

DAVA AÇAN MÜKELLEF İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İNDİRİM TALEBİNDEN SONRA YASAL SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNAN MÜKELLEF İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamıyor. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı var.

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamıyor.

İNDİRİM TALEBİNDEN VAZGEÇEREK YASAL SÜRE İÇİNDE UZLAŞMA TALEP ETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

CEZALARDA İNDİRİM SONRASINDA ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı;

• Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde,

• 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde, ödenmesi gerekiyor.

CEZA İNDİRİMİ ŞARTLARINA UYULMAMASI HALİNDE NE YAPILIR?
Vergi cezası olanlar dikkat! Yüzde 50’si siliniyor...

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettiriliyor. Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş olduğu teminat da paraya çevriliyor.

CNNTÜRK