Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. (TSPOR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC Tutarı
Halil YÜCEL TSPOR pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı
hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak
VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler
Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri.
2.884.239,84
Ali YÜCEL TSPOR pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı
hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak
VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler
Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri.
558.858,46