İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) pay piyasasında 27.03.2018-29.06.2018 döneminde meydana gelen olağan
dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını teminen, SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında
06.07.2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
İşlem Yasağı Getirilen
Şahıs/Şirket MKK Sicil No İşlem Yasağına Konu
Pay Kodu İlgili Tebliğ Maddesi İşlem Yasağı Süresi
Serkan KORKMAZ 13315021 IZFAS 5/1, 6/1 6 Ay
Sertaç Ziya DURMUŞ 14085078 IZFAS 5/1, 6/1 6 Ay