27.09.2017-08.01.2018 döneminde Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(SPKn)’nun 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 3.a İşlem Yasakları)
Suç Duyurusunda
Bulunulan Şahıs MKK Sicil No Suç Duyurusuna
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği
Kanun Maddesi
Seda TURAN 13940023
BEYAZ pay piyasasında
gerçekleştirilen işlemler.
6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 107/1 maddesi.
Sabahattin TURAN 34036392
Mustafa SUNGUR 14224345
Halit MADAKBAŞ 13942824
Emrah TÜRKÖZ 24557241
Gürkan GENÇLER 12417703