ODAŞ Elektrik iştiraklerinden olan Çan 2 Termik A.Ş halka arz sürecine dair tüm detaylar. Şirket ne zaman başvuru yaptı? Konsorsiyum Lideri kim? Halka arz yöntemi nedir?

Çan 2 Termik şirketinin halka arz sürecine dair neler biliniyor? 2021 Yılının ilk halka arzı olan Işık Plastik şirketinin halka arzında yaklaşık 400 bin yatırımcı katıldığı görülmüştü. Şirketin ilk halka arz haberi 2020 Temmuz ayında yapılmıştı. Son olarak ODAŞ Elektrik tarafından 25 Ocak tarihinde izahnamenin SPK’ya onaya gönderildiği duyuruldu.

Şirketin halka arz sürecinde durum

ODAŞ Elektrik 2020 Temmuz ayında Çan 2 Termik şirketi için başlattığı halka arz sürecini emin adımlarla ilerletiyor. Tarihsel olarak süreç aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 • 09 Temmuz 2020 – Halka Arz çalışmaları başlatıldı
 • 23 Temmuz 2020 – Konsorsiyum EŞ Lideri olarak Halk Yatırım ile anlaşıldı
 • 23 Eylül 2020 – ODAŞ Elektrik Çan Kömürün tüm hisselerini alarak pay hakkını %100’e yükseltti.
 • 29 Eylül 2020 – Konsorsiyum EŞ Lideri olarak Vakıf Yatırım ile anlaşıldı
 • 12 Ekim 2020 – İlk Halka arz başvurusu yapıldı
 • 19 Ekim 2020 – Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmesinin SPK Mevzuatına uyumlu başvurusu yapıldı
 • 29 Aralık 2020 – SPK Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişi ve Esas Sözleşmeyi onayladı
 • 31 Aralık 2020 – Şirket kredi yapılandırmasına gitti, 2025 Vadeli olan kredileri 2030 Yılı olarak değiştirildi
 • 25 Ocak 2021 – İzahname SPK Onayına sunuldu.

Şirketin eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olarak biliniyordu. Çan 2 Termik ise şirketin iştiraki olarak görüntüleniyordu. Halka arz süreci içerisinde şirketin ismi Çan 2 Termik A.Ş olarak değişti.

Şirket Hakkında

Çan2 Termik A.Ş. 2013 yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santralimiz, 340 MWm /330 MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda Santralimizde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, Ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

2019 Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde 06.12.2019 tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.

Çan 2 Termik Santrali ortalama 1.404.560.833 kilovatsaat elektrik üretimi ile 386.718 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Çan 2 Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 470.225 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Çan 2 Termik Santral Elektrik üretimi verileri (kaynak: enerjiatlasi.com)

Alman bağımsız maden değerleme şirketi Fichtner GmbH, 2013 yılında yapılan uluslararası Joint Ore Reserves Committee (“JORC”) standartlarına uygun kısıtlı çalışmalara göre Çan Linyit Santrali’nda kullanılacak rezervin ortalama kalorisinin 3.481 kcal/kg olduğu tespit edilmiştir. ODAŞ Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre tespit edilen bu kalori değeri, Türkiye’de yerli linyite dayalı üretim yapan enerji santralleri arasında en yüksek kalori değerine sahiptir.

 • EPDK 2016 Yılının başlangıcında, ODAŞ Enerji’nin bağlı ortağı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. ‘ye Çan 2 Termik Santrali için 17 yıllık (28 Ocak 2033) elektrik üretim lisansı verdi
 • Şirket izahnamesinde yer alan bilgiye göre 2020 Yılının 9. ayında şirkette 518 Çalışan bulunuyor.
 • Şirket kayıtlı sermaye tavanı 1.262.050.000 TL seviyesinde.

Şirketi incelemek isteyenler için internet sitesi https://www.can2termik.com.tr/anasayfa

Konsorsiyum Lideri ve Üyeleri

Halk Yatırım İnternet Şubesi

Şirketin daha önce yaptığı bildirimlere göre halka arza Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım şirketleri Eş Lider olarak görev alacak. Konsorsiyum üyeleri ise henüz belirlenmiş durumda değil. Halka arza SPK tarafından onay gelmesi durumunda detaylar netleşecektir.

Foreks Trader

Çan 2 Termik A.Ş Şirketinin Halka Arz Yöntemi

Aşağıda yer alan bilgiler taslak izahnamelere göre derlenmiştir. Taslak izahnamelerde yer alan tüm bilgiler “planlanmaktadır, hedeflenmektedir, düşünülmektedir”. Bilgilerde zaman içerisinde değişiklik söz konusu olabilir. Kesinlik içermez.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 252.410.000 TL seviyesinde bulunuyor. Bu sermayenin tamamı ODAŞ Elektrik payı olarak görüntüleniyor.

Halka arz büyüklüğü / tutarları taslak İzahname içerisinde belirtilmemiş. Sosyal Medyada yer alan iddialara göre halka arz edilecek hisse sayısı 150 milyon 410 bin TL olması bekleniyor. Fakat bu konuya ilişkin taslak izahnamelerde ve şirketlerde bir veri, açıklama bulunmuyor.

Aracı Kurumların taslak izahnamesinde yer alan bilgilere göre Halka arz yönteminde sadece sermaye artırımı yöntemine başvurulacak. Şirket 252.410.000TL olan sermayesini belirlenecek olan tutara yükselerek aradaki tutarın halka arz edilerek temin edilmesini hedefliyor.

Şirket sitesinde yer alan izahnameye göre ise şirket hem ortaklardan pay satışı hem de sermaye artırımı ile halka arz yapmayı planlıyor. Ayrıca yine aynı izahnamede fazla talep gelmesi durumunda Ek Satış yapılması planlanıyor.

Şirketin halka arzında sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile arz edilecektir.

En iyi gayret aracılığı, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ihraççıya iadesini ifade eder.

Fiyat ve Dağıtım Yöntemi

Hissenin halka arzı oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.

Hissenin halka arz fiyatı taslak izahnamelerde yer almıyor. Onay gelmesi durumunda onaylı izahname ile detaylar netleşecektir.

Halka arz edilecek paylara ilişkin imtiyaz bulunmuyor. Halka arza blokaj yöntemi ile katılmak mümkün olacak.

ODAŞ Elektrik Taahhüt ediyor

Şirket sitesindeki taslak izahnameye yer alan bilgiye göre ODAŞ Elektrik paylarını hisse işlem görmeye başladıktan sonra bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmayacağını taahhüt ediyor.

Ayrıca şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre Vakıf Yatırım halka arz sonrası 30 Gün fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır.

Halka Arz Ne zaman bekleniyor?

Şirketin halka arz süreci ve izah namesi şuanda Sermaye Piyasası Kurulu onayında. Şirketin onay alması durumunda Halka arzı 2021 Yılının ilk yarısında bekleniyor. Analistlere göre Şubat ayı içerisinde SPK’dan onay gelebilir fakat bu konu ile ilgili açıklanmış kesin bir veri yok.

Taslak izahnameye göre ise şirket 2021 Yılının ilk çeyreğinde halka arz olmayı hedefliyor.

Kimler katılabilecek?

Şirketin halka arzında bireysel ve kurumsal, yurt dışı kurumsala pay ayrılacak. Henüz orantısal olarak hangi gruba ne kadar pay ayrılacağı yayınlanan taslak izahnamede belli değil. Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre Aracı Kurumlar ve Şirket pay miktarına birlikte karar verecekler.

Şirket Finansal Tabloları

Bağımsız Denetimden geçmiş özet bilanço
Bağımsız Denetimden geçmiş özet gelir tablosu
Şirketin Kısa Vadeli yükümlülükleri

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Burak ALTAY Hakkında

1999 Yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde mali hukuk bölümünde yüksek lisans okurken Koç Üniversitesi’nde maaliyet muhasebesi dalında asistan olarak ders vermiştir. Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Sayın Altay’ın bu görevinin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Şirket Halka arz Geliri ile ne yapmayı planlıyor?

Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket’in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz.

( Para Ajansı – Kaan Tabak )