Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. TÜİK, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı.

Kritik bilgi verildi, ücret pazarlığı başlıyor

Mehmet KAYA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde yaptı. Önceki toplantıya yetiştirilemeyen TÜİK’in aylık gıda harcaması hesaplaması komisyona sunuldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıya taraflarca gösterge niteliği olması nedeniyle önemsenen TÜİK raporu sunuldu. TÜİK, günlük kalori ihtiyacını karşılamak üzere; hafif işlerin görüldüğü işkolları için 1.940; orta ağırlıkta işkolları için 2 bin 86; ağır işkolu için ise 2 bin 331 TL gıda aylık gıda harcaması yapılması gerektiğini hesapladı.

TÜİK’in bu hesaplamasının asgari ücretin tespitinde doğrudan sonuç belirleyici etkisi bulunmuyor ancak taraflar ve özellikle işçi kanadı, sadece bir kişinin ve sadece gıda harcamasının tutarının yüksekliğini vurgulayarak asgari ücretle geçinmeye çalışan bir kişinin alması gereken ücrete dair savunma yapıyor. İşveren kanadı ise teknik olarak hesaplamanın farklı yapılması gerektiğini daha önce açıklamıştı.

İşveren desteği 200 TL olmalı

Toplantının ardından bir açıklama yapan işveren kanadı temsilcisi TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ücretin kayıt dışılığı besleyecek seviyeye gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, kayıt dışılıkla mücadelenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Akansel Koç, ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 200 TL’ye yükseltilmesini ve sendiklı-sendikasız işçiye farklı destek verilmesi yönündeki uygulamadan vazgeçilmesini talep ettiklerini kaydetti.

İşçi kanadı temsilcisi Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da TÜİK’in sunduğu verilerin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

3 konfederasyon toplanacak

Toplantıda hem işçi, hem de işveren kanadının gelir vergisi diliminin özellikle ilk diliminin çalışanları koruyacak şekilde yeniden belirlenmesini talep ettiler. Asgari ücretin ikinci gelir dilimi vergisine geçmesini eleştirdiler.

Bu arada, Türk-İş’in daha önce açıkladığı biçimde asgari ücret konusunda işçi kesiminin daha güçlü bir baskı yapabilmesi için Hak-İş ve DİSK ile ortak bir tavır belirleme yönündeki girişimini sürdürdüğü belirtildi. Türk-İş’in organizasyonu ile üç konfederasyonun bir toplantı yapabileceği bu yönde davet gönderileceği öğrenildi. Bu nedenle Türk-İş’in ortak tavır çalışmalarından önce bir ücret talebi yapmayacağı bildirildi.

Üçüncü toplantının ardından tarafların Çalışma Bakanlığı’nın koordinasyonunda takvimli veya takvimsiz yeni toplantılar yapması ve uzlaşma sağlanmaya çalışılması bekleniyor.

DÜNYA