Kaçak yapılarla etkin mücadele için yeni düzenlemeler geliyor. Meclis’te çalışması süren düzenleme ile artık kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesi için tapuya şerh konulacak. Parsel bazlı değil, ada bazlı plan değişiklikleri yapılacak

Kaçak yapılarla mücadele devam ederken, şimdi de hem kaçakları hem de imar rantını engelleyecek yeni düzenlemeler geliyor. Meclis’te üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre; artık aykırı, ruhsatsız ya da kaçak yapıların satışı ve kiralanması tapu şerhi ile önlenecek. Parsel bazlı plan değişikliği tarihe karışacak. Kişisel taleplere göre plan değişikliği devri bitecek.

Parsel bazlı plan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da katıldığı ‘İmar Denetçileri Eğitim Programı’nda imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele için yapılacak düzenlemelerin sinyallerini verdi. “Meclisimiz tarafından yapılacak bu düzenlemelerle birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne tamamen geçiyoruz” diyen Bakan Kurum, düzenlemeleri şöyle anlattı:

1-Elektronik işlem

Planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiliyor. Ayrıca yıllardır süregelen ilan askı usulü köklü bir şekilde değiştirilecek.

2-Kaçağa tapuda önlem

Meclis’in yapacağı düzenlemeyle kanun yürürlülüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan ve ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Kaçak yapılar giderilene kadar tapuda şerhi duracak.

3-Köylere proje şartı

Köylerdeki gelişigüzel yapılaşmanın önüne geçilecek. Bundan sonra köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerinde izin ve proje onayı şartı getiriliyor.

4-Bakanlık yıkacak

Kaçak yapıları yıkmakla görevli idareler, bu görevini yerine getirmediklerinde Bakanlık bu yapıları yıkacak ve yıkım masrafları da yüzde 100 fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek.

5-Ada bazında planlar

Bundan böyle kimse plan değişiklikleri ile imar rantı sağlayamayacak. Düzenleme ile planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek.

6-Değer artışı kamuya

Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek. Böylece haksız nitelikteki imar rantına yönelik haksız kişisel taleplerin önüne geçilmiş olacak.

7-Değere göre ceza

Halihazırda imar kanununda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor.

Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu’nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanıyor. Düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçiliyor.

POSTA/ Ekonomi Servisi