Bankacılıkla konut sektörünü buluşturacak fon kuruldu. İlk iş olarak fona katılacak bankalar ve kapsama alınacak gayrimenkuller belirlenecek.

Gayrimenkulde 5 milyarlık fon!