Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayene müracaatlarının, 1 Ocak tarihinde başladığını ve muayenelerini yaptırmayanlara para cezası uygulanacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayene müracaatları 1 Ocak’ta başladığı ve 28 Şubat’ta sona erdirileceği duyuruldu.
Muayenelerini yaptırmayanlara para cezası uygulanacağı belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre akaryakıt ve LPG istasyonlarında, marketlerde, sarraf ve kuyumcularda, eczanelerde, açık veya kapalı pazar yerlerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan akaryakıt ölçek ve sayaçları, likit petrol gazı (LPG) sayaçları, kantar, baskül, hassas kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler, taksimetreler, takograf cihazları,litre, gram, kilogram, ağaç metre gibi her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir, hız İhlal tespit donanımları ile egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarının ise yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır.
Ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayene müracaatları 01 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup, 28 Şubat 2019 Perşembe günü sona erecektir.
Akaryakıt ve LPG sayaçlarının, tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ( kantar, baskül, terazi ) periyodik muayene müracaatları Bakanlığımız web sitesi “EHizmetler” sekmesindenelektronik ortamda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüneyapılacaktır.
Otomatik tartı aletleri, I nci ve II ‘nci sınıf otomatik olmayan (hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar olan III’ncü ve IV’ncüsınıf elektronik tartı aletleri, hız ihlal tespit donanımları, eksoz gazı emisyon ölçme cihazları ve ısı sayaçları için yetkili muayene servislerine müracaatta bulunulacaktır.
Tartım kapasitesi 2000 kg. ve altında olan ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan III ncü ve IV’ üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg. ve altında olan mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulacaktır.
İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresini geçirmiş ve damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre 2 bin 600 TL.( iki bin altıyüz) idari para cezası verilir.
İdari para cezası uygulanan ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun adli cezalar ile ilgili 16’ncı maddesi hükümlerine göre damgalanmamış ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.”

Anadolu Ajans