Borsa İstanbul şirketlerinin 2018 yılı 9 aylık döneme ilişkin finansal
raporlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanma tarihleri belli
oldu.

Buna göre; son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için
30 Ekim 2018, konsolide olanlar için 9 Kasım 2018 olacak. Bankalar ise konsolide
ve konsolide olmayan raporlarını 19 kasım 2018 kadar gönderebilecek.