Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’den öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın hızlandırılmasını istedi.

Avrupa Konseyinin karar organı Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının denetimi konusunda 18-20 Eylül tarihleri arasında yaptığı toplantıları tamamladı.

Bu toplantıda, AİHM’in 2010 yılı Aralık ayında Hrant Dink davasıyla ilgili aldığı kararın, Türkiye tarafından uygulanıp uygulanmadığı konusu da görüşüldü.

Toplantı sonucunda, yine Bakanlar Komitesinin daha önce aldığı kararlara da atıfta bulunuldu ve kabul edilen yeni kararda “Komite, Türk yetkililerden devam eden davanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun bir şekilde hızlandırılarak sonuçlandırılmasını güçlü bir şekilde ister.” ifadesine yer verildi.

Bakanlar Komitesi kararında, “Türkiye’den dava ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde sorumlular ve şüpheliler hakkında ilave ve daha detaylı bilgileri sunması” istendi. Yine kararda, gazetecilerin güvenliği ve korunması konusunda alınması istenen önlemlerle ilgili neler yapıldığı konusuna Türkiye’nin açıklık getirmesi tavsiye edildi.

AİHM’in Dink kararı
2010 Aralık ayında Hrant Dink davasını karara bağlayan AİHM, Türkiye’yi, Dink’in yaşam hakkını koruyamadığı ve öldürülmesiyle ilgili etkili bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle mahkum etmişti.

AİHM, Dink’in ailesinin farklı tarihlerde yaptıkları beş ayrı başvuruyu birleştirerek ele aldığı dava sonucu verdiği kararda, Dink’in, “Türkiye’de yargılanıp mahkum olmasıyla aşırı uçların hedefi haline getirildiği” de savunulmuştu. Türkçe ve Ermenice yayımlanan Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni ve sol görüşlü bir siyasi eylemci olan Dink, 2007 yılı Ocak ayında gazetesinin bürosu önünde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dink, saldırıdan bir kaç ay önce, yazdığı bir yazı nedeniyle Türk Ceza Kanununun değiştirilen 301. maddesi uyarınca “Türklüğe hakaretten” mahkum olmuştu.

AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yaşama hakkıyla ilgili 2. ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. ile etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. maddelerini ihlal ettiğine hükmetmişti. Karar gereği Türkiye, Dink’in yakınlarına mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 133 bin euro ödemeye mahkum olmuştu.

Türkiye’deki yargı sürecinde ve basında yer alan haberlerde Hrant Dink‘e suikast düzenleneceğinden Trabzon ve İstanbul emniyetindeki bazı makamların ve askeri güçlerin haberdar olduğu, ancak gerekli önlemleri almadıkları iddia edilmişti.

Kaynak; Euronews