Un fiyatına ihracat önlemi

Son günlerde fiyatlarıyla en çok gündeme gelen ürünlerden biri un

50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL’den 95 TL’ye çıkıp yüzde 26.6 zamlanınca, Ticaret Bakanlığı’ndan müdahale geldi. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir” ifadeleri yer aldı.

MESAJ VERİLDİ

Dahilde işleme rejimi kapsamında yurtdışından ithal edilen buğday, un haline getirilerek ihraç ediliyor. Bu buğdayın ithalatına ancak un olarak ihraç edilmesi durumunda izin veriliyor. Bakanlık ise bu değişiklikle yurtiçinde yetişen buğdayın un haline getirilerek ihraç edilmesine sınırlama getiriyor. Yapılan açıklamada yüzde 1 paya sahip olan ihracata sınırlama getirilmesinin piyasa üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini sorduğumuz sektör temsilcileri, bu ihracatın yapılmamasının büyük bir etkisi olmayacağını, ancak bakanlığın un üreticileri ve ihracatçılarına bir ‘mesaj’ verdiğini ifade etti.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİRDİ

Son dönemlerde aniden yükselen kurlarla birlikte Türkiye’de unun hammaddesi olan buğday fiyatlarının rakip ülkelere çok daha uygun duruma geldiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, “Yükselen kurlarla birlikte ticari açıdan bakıldığında iç piyasaya ürün vermektense unu ihraç etmek daha kârlı bir hale geldi. Bakanlık da bu açıklamayı yayınlayarak iç piyasa yerine ihracatı tercih etmek isteyen firmalara karşı önlemini almış oldu. Eğer bu karar alınmamış olsaydı yüzde 1 olan pay bir anda yüzde 10’a kadar çıkabilirdi. Bu durum yaşansaydı Türkiye’de un fiyatları daha da yükselebilirdi” diye konuştu.

Un fiyatına ihracat önlemi
‘KARAR DOĞRU, EK SÜRE GEREKİYOR’

Bakanlığın aldığı kararı desteklediklerini ifade eden Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy da, “Un ihracatçıları ve sanayicileri olarak bakanlıklarla yaptığımız görüşmede bu konular gündeme gelmişti. Biz de sınırlandırma getirilmesini istiyorduk. Çünkü buğday iç piyasadan temin edilerek ihracat yapılsaydı buğday temini konusunda sıkıntı yaşanabilirdi. Bu da fiyatlara yansırdı. Ancak uygulama ile birlikte ihracatta sıkıntı yaşamamak için buğday ithal edilmesi gerekiyor. Buğdayı şu anda sipariş etsek en erken 20-30 gün içinde Türkiye’ye gelir. İhracatın yavaşlamaması adına bakanlığımızdan ek bir süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Hürriyet