Ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama sayesinde 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.

“Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun”un geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepler geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Bu kapsamda, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında “Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul” gibi 56 bin 212 soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

Ayrıca, “Keser-Kevser, Fedme-Fadime, Erturun-Ertuğrul, Fiyaz-Feyyaz, Hebibe-Habibe, Vurkan-Furkan, Mesüt-Mesut, Turğut-Turgut, Bünyami-Bünyamin, Birifan-Berivan, Buğlum-Buğlem, Müzüyen-Müzeyyen, Ristan-Rüstem, Yonis-Yunus, M.Ali-Mehmet Ali” gibi hatalı yazılan 22 bin 40 isim, il ve ilçe idare kurulu kararıyla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

Mahkemelerin iş yükü azaldı

Uygulama ile ad ve soyadların düzeltilmesine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı.

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve bunu değiştirmek isteyenler, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, ad ve soyadlarını değiştirmek için başvurabiliyor.

Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını isteyenler ve buna benzer konularda talebi olanlar, bulundukları yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor.

Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar da ad ve soyad değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

Uygulama, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.