Finansal Teknoloji Şirketi Matriks Halka Arz
Ediliyor
Matriks, 30-31 Mart tarihlerinde talep toplayacak.
Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden finansal
teknoloji (FinTech) firması Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin şirket paylarının halka
arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 30-31 Mart
tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde
38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.
Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin
veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu
firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.,
halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründe sahip
olduğu bilgi birikimi ve inovatif çözümleriyle köklü bir altyapıya sahip olan Matriks, halka arz
ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katacak ve sürdürülebilir büyüme yolunda
önemli bir adım daha atacak.
İlk Kez Bir Finansal Teknoloji Firması Halka Arz Ediliyor
Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası açıklama yapan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem
Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce
kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi
gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız”
dedi. Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in
işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü
boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi
verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022
yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması
durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.
Matriks’ten Yatırımcılara Güven Veren 3 Taahhüt
Matriks’in yatırımcılarını önemsediğine ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler
sunduklarını vurgulayan Tutar şunları belirtti; “Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket
ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine
iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar
bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına
ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse
taahhüdümüz var. Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz
ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına
ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak;
dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını
hedefliyoruz.”
Halka Arz Matriks’in Kurumsallaşmasında Önemli Bir Adım Olacak
2020 yılında; veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise
yüzde 183 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem
Tutar, “Matriks kuruluşundan itibaren kendisini sermaye piyasasının bir parçası olarak
konumlandırdı. Halka arz süreci de bunu resmileştirmek adına önem taşıyor. Ayrıca son 4-5
yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım
olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması
bakımından da son derece önemli bir kazanım” dedi.
Matriks’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan izahnamesine
göre şirketin net satış geliri, 2019’un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020’nin
12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak
gerçekleşti.
Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan

‘MTRKS.HE’ koduyla talepte bulunabilecekler.

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul
A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek
paylarla ilgili bilgileri içeren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname ve
tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr),
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin internet sitesinde, (www.matriksdata.com) ve
Şirket’in halka arzına aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin internet
adresinde (www.garantibbvayatirim.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını,
anılan internet adreslerinde yayımlanmış olan Şirket ve halka arz edilecek paylara ilişkin
izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri
gerekmektedir.