Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 yeni üye seçildi.