24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE TARIM ARAZİLERİNİN TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Tarım Arazilerinin Korunması 2018/11861

24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  30458

Karar Sayısı : 2018/11861

Ekli “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 6/9/2017 tarihli ve 11990 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI