Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Mayıs sonunda 2022 yıl sonuna göre % 7,5 oranında azalışla 285,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,0 oranında azalışla 579,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Mayıs sonunda 2022 yıl sonuna göre % 7,5 oranında azalışla 285,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,0 oranında azalışla 579,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -301,8 milyar ABD doları iken 2023 Mayıs sonunda -294,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar kalemi %24,6 düştü

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 24,6 oranında azalışla 97,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 4,5 oranında artışla 126,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 13,9 oranında artışla 51,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre % 22,7 oranında azalışla 146,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları %6,3 azaldı

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 6,3 oranında azalışla 87,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 20,5 oranında azalışla 22,9 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 12,4 oranında azalışla 1,1 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 7,0 artışla 44,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 5,6 oranında artarak 345,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 2,0 oranında azalarak 40,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 22,6 oranında artarak 17,3 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 3,8 oranında artarak 59,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,8 oranında artarak 101,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.