Merkez Bankası 2023 yılı bahar dönemi yatırım eğilimi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı brüt yatırım harcamaları bir önceki yıla göre arttı. Ancak bu dönemde imalat genelinde yüzde 41,6 olarak kaydedilen yatırım harcama artışının üç aylık yüzde 50,51 olan enflasyonun altında kalması dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yatırım Eğilim İstatistikleri, bahar dönemi sonuçlarını açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 2023 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri’nin, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.718 işyerinin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan yatırım eğilimi sorularına verdikleri yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildi belirtildi. 2023 yılı Bahar dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış gözlendi.

Ancak imalat genelinde yüzde 41,6 olarak kaydedilen artışların üç aylık yüzde 50,51’lik enflasyonun altında kaldığı görüldü. 2022 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 41,6 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 30,2 ve yüzde 20,4 artış izlendi.

Tüm gruplarda artışlar yaşandı

2023 yılı Bahar dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış yaşandı. 2022 yılında yapılan yatırımların geçen yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri başta olmak üzere tüm büyüklük gruplarında artış olduğu gözlendi.

2022 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 41,6 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 30,2 ve yüzde 20,4 artış gerçekleşti.

Öncelik makine ve ekipmanda

 2022 yılında alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm gruplar için bir önceki yıla göre en yüksek artışın makine ve ekipman kaleminde olduğu görüldü. 2023 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artış beklentisinin yüzde 35,9 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 24,5 ve yüzde 16,2 oranında artış öngörüldüğü görüldü.