Dünya Bankası hem varlıklı hem de orta gelirli ülkelerde nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle bu ekonomilerin yoksul ülkelerden gelecek göçe bağımlı hâle geleceğini ve bu sürecin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bankanın dün yayımladığı son Dünya Kalkınma Raporu’nda dünyanın dört bir yanında 184 milyon insanın vatandaşlık sahibi olmadıkları ülkelerde yaşadıkları, bu kişilerin %43’ünün düşük ya da orta gelirli ülkelerde oldukları yer aldı.

Raporda 184 milyon içinde 37 milyonunun sığınmacı olduğu ve bu sayının son 10 yıl içerisinde üç katına yükseldiği ifade edildi.

Rapora göre İspanya gibi bazı ülkeler çalışma çağındaki yetişkin nüfusun hızla azalması sorunu ile karşı karşıya. İspanya’da çalışma çağındaki nüfusun 2100’e kadar üçte birin üzerinde azalacağı, şu anda nüfusun %20’sini oluşturan 65 yaş üstü kişilerin sayısının ise %40’a yükseleceği öngörülüyor.

Göç demografisi eskiye göre daha karmaşık

Raporda Meksika, Tayland, Tunus ve Türkiye gibi ülkelerin ise nüfuslarının artık büyümemesi nedeniyle yakın zamanda daha fazla yabancı işçiye ihtiyaç duyabilecekleri belirtilirken, göç demografisinin eskiye göre daha karmaşık bir hal aldığı ve her gelir grubundan göç veren ve göç alan ülke görüldüğü ifade edildi.

Dünya Bankası kıdemli yöneticisi Axel van Trotsenburg “Göç refah ve kalkınma için önemli bir araç olabilir. Doğru yönetilmesi durumunda, hem göç edilen ülke hem de terk edilen ülkedeki herkes için fayda sağlar” dedi.