11.03.2023

Kamuoyuna ve Sermaye Piyasası Paydaşlarına Yönelik Açıklama;

Olağanüstü bir doğal afet yaşayan ülkemizde 10’dan fazla şehri doğrudan etkileyerek yıkımlara neden olan felaketin, Sermaye Piyasaları açısından da çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu zor süreci el birliği ile en kısa sürede atlatmak önem taşımaktadır. Sermaye Piyasalarının sürdürülebilirliği ve kanununda yazdığı üzere, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir işleyişin sağlanması, başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların haklarının korunmasını teminen aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınmasını kamuoyu nezdinde belirtmek istemekteyiz

· Yatırım hesabı bulunup da vefat eden ancak gerek ailesinin bu hesaptan haberi olmaması gerekse birinci derce akrabalarını kaybeden çok kişi olması nedeniyle sürecin MKK kayıtları ve aracı kurumlar nezdinde takibi son derce yerinde olacaktır. Bu bağlamda Deprem bölgesinde vefat etmiş yatırım hesabı olan kişilerin belirlenip varislerine durumun iletilmesinin sağlanması söz konusu amaçla gerek SPK gerekse BDDK koordineli faaliyete bulunulması yerinde olacaktır.

· Deprem bölgesinde yatırım hesabı bulunup ellerindeki hisse senetlerinde bedelli sermaye artırımı yapılmış/yapılacak yatırımcılar için bu haklarını kullanabilmesi adına süre sınırının uzatılarak en az 6 ay (Bedelli sermaye artırımına katılım süresi) olacak şekilde düzenlenmesi veya 11 Şubat 2023 sayı:32101 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dikkate alınarak veraset başvurusu sonuçlandıktan sonra özel bir düzenlemenin yapılması mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir.

· Gerek VİOP gerekse spot piyasada vade sonu veya pozisyon kapatılması durumu (Teminat eksikliği-kredi ödemesi gibi) süreçlerin de deprem bölgesindeki hesaplar için, temerrüt faizi işletilmemesi, pozisyon düzenlemelerinde kolaylık sağlanması ve bunun için hem aracı kurumlar nezdinde hem de Takasbank bünyesinde düzenlemelerin hayata geçirilmesi fayda sağlayacaktır.

Teknik bir sivil toplum kuruluşu olarak gerek bölgedeki yatırımcı gerekse de sermaye piyasası çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda ilgili kurumlarımızın yukarıdaki önerilerimize hassasiyetle yaklaşacaklarına inanmaktayız.

Saygılarımızla,

BORSA UZMANLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Borsa İstanbul

C12 Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad.

34467 Sarıyer İstanbul www.bud.org.tr

bud@bud.org.tr