Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinde bilinç ve uygulama düzeyi en yüksek sektörlerin tarım ve ulaştırma olduğunu bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   |07.07.2022Enerji verimliliğinde bilinç ve uygulama düzeyi en yüksek sektörler tarım ve ulaştırma oldu

Ankara

Bakanlık ve Enerji Verimliliği Derneği ortaklığında düzenlenen Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2021 tanıtım toplantısında konuşan Dönmez, enerji verimliliği konusunda toplumsal algının arttığını ve bilinç endeksi için 26 şehirde 3 bin kişiyle araştırma yapıldığını ifade etti.

Dönmez, ankete göre enerji verimliliği bilinç endeksinin 200 üzerinden 163,8 puan olduğunu bildirerek, “Bu değer kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bir önceki endeks 157,7 puandı. 6,1 puanlık yükseliş bu konudaki toplumsal duyarlılıkta bir nebze olsun kıpırdanma olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Enerji Verimliliği Davranış Endeksi’nin ise 200 üzerinden 148,5 puan olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

“Bu değer, enerji verimliliği konusundaki davranış boyutumuzun orta-alt seviyede olduğunu gösteriyor. Bu sonuç bize neyi ifade ediyor? Toplum olarak enerji verimliliğini biliyoruz, bu konudaki farkındalığımız yüksek, ancak bunu pratiğe dökmekte o denli başarılı değiliz. Teoride iyiyiz ama pratikte zayıfız. Ancak şu hususun da altını çizmek istiyorum. Bir önceki yıla göre burada 11 puanlık bir artış var. Bu enerji verimliliğinin bilgi düzeyinden davranış düzeyine geçmesi hususunda olumlu bir gelişme ancak buradaki hedefimiz mümkün olduğunda en yüksek skora yaklaşmak. İşte o zaman enerji verimliliği toplumsal bir eylem haline dönüşür ve kültürel pratiğimizin ayrılmaz bir parçası haline gelir.”

“Enerji verimliliğine yönelik en yüksek bilgi, ilgi ve davranış 35-44 yaş grubunda”

Dönmez, araştırmada enerji verimliliğine ilişkin tutum ve davranışların ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:

“Enerji verimliliğine yönelik en yüksek bilgi, ilgi ve davranışın 35-44 yaş grubundan, cinsiyet dağılımında ise erkeklerden geldiğini görüyoruz. Bir önceki araştırmamızda kadınların bu konudaki ilgi düzeyi erkeklerden daha yüksek çıkmıştı. Hem annelerimizin hem de babalarımızın bu konudaki tutumları ve rol model olmaları, enerji verimliliğinin sonraki kuşaklara aktarılmasında kritik bir rol oynuyor. Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle erken yaşlarda çoğunlukla gözlemleyerek öğreniyorlar. Bazen bizler için çok basit gelen bir şey, çocuğun zihin dünyasında büyük etkiler bırakabiliyor. O nedenle enerji verimliliği ailede başlar, diyoruz. Ebeveynlerimize de bu konuda önemli bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyoruz.”

Dönmez, enerji verimliliğinin toplumsal kültürün bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi sanayi işletmelerinde 154,2, hizmet sektöründe 146,7, ulaştırma ve tarım sektöründe ise 169,5 puan olarak ölçümlendi. Enerji Verimliliği Uygulama Endeksi’nde ise sanayi işletmelerinin puanı 131,7, hizmet sektörünün puanı 115,9, ulaştırma ve tarım sektörünün puanı 158,2 oldu. Enerji verimliliğinde bilinç ve uygulama düzeyi en yüksek sektörlerimiz tarım ve ulaştırma oldu.” ifadelerini kullandı.

İşletmelere enerji verimliliği maliyetlerinin geri dönüş süresinin sanayi için 4,6 yıl olduğuna değinen Dönmez, “Geri dönüş süresi hizmet sektörü için 5,5 yıl ve diğer sektörlerimiz için 6,7 yıl. Yani ortalama 4,8 yıldan sonra işletmelerimiz enerji verimliliği uygulamalarını hanelerine kar olarak yazabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrasında enerji verimliliği alanında başarı gösteren firmalara ödül verildi.