BORSA UZMANLARI DERNEĞİ

2020 YILI ERTELENEN 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu  Başkan ve yönetim Kurulu Üyeleri ile toplanmıştır. Pandemiden dolayı ertelenmiş olan 27.11.2020 ertelenmiş olan 14. Olağan Genel Kurulu Toplantısını Derneğimizin ofisi olan Borsa İstanbul yerleşkesinde yapılma imkanı olmadığından, Genel Kurulumuzu 05.09.2021 tarihinde Saat 14.00 te İzzetpaşa Mahallesi Yeni yol caddesi no. 12/2  Şişli /İSTANBUL İSTANBUL MESUDİYELİLER DERNEĞİ’nde,  çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12.09.2021 tarihinde Saat 14.00 te aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

Not: Adres değişikliği olması halinde tekrar açıklama yapılacaktır.

GÜNDEM :

  1. Açılış ve Üye yoklaması
  2. Divan Kurulunun oluşumu ve Genel kurul zaptının imzalanması konusunda Divan Kurulu’na yetkil verilmesi,
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  4. 2018-2020 yılları bilanço ,gelir-gider hesapları ve bütçenin Genel Kurula arz edilmesi,
  5. 2018-2020 yılları Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının Genel Kurul’a arz edilmesi
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
  7. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması konusunda öneri varsa önerilen maddelerin görüşülmesi,
  8. Süresi dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aday üyelerin belirlenmesi ve seçimi,
  9. Yönetim Kurulu’nun alınması istediği kararlar ile üyelerin dilek ve temennileri,
  10. Genel Kurul’un kapanışı.