PAZAR DEĞİŞİKLİĞİ-YAKIN İZLEME PAZARINA

ALINDI…

Payları Ana Pazar’da işlem gören Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik
Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) aktifinin ve hasılatının önemli kısmını oluşturan
Utopia World Hotel’in satışı nedeniyle Kotasyon Yönergesi’nin 35/1-ğ maddesi
kapsamına girdiği dikkate alınarak, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na
alınmasına, aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında işlem sırasının 31/03/2021
tarihinde kapatılmasına ve 01/04/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme
Pazarı’nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.