Arzum Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz ediliyor.

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. İlk Halka Arzlar
Ortaklık Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Sermaye Artırımı Mevcut
Pay Satışı
Ek Pay
Satışı
Satış
Fiyatı Bedelli Bedelsiz
Arzum Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 32.210.000 32.210.000 – –
13.306.475
(1)
1.995.971
(2)
15,50-17
(3)
1) SDA International S.A.R.L’in sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli 13.306.475 adet B grubu paylar halka arz edilmektedir.
2) Fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L’in sahip olduğu 1.995.971 TL nominal değerli 1.995.971 adet B grubu payın ek satışı
gerçekleştirilebilecektir.
3) 1 TL nominal değerli paylar 15,50 TL ve 17 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.