Büyükşehirlerde içerisinde konut ve iş yeri olan AVM’lerin ruhsat işlemleri ilçe belediyelerine devredildi.

NTV Haber

Büyükşehirlerdeki AVM'lerde yetki devri

Alışveriş merkezleri açma ve ruhsat işlemlerine ilişkin yönetmelik değiştirildi. Buna göre konutların da bulunduğu karma projelerde ruhsat yetkisi ilçe belediyelerine geçti.

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliği değiştirildi .

Değişiklik büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin sınırlarında inşa edilen konut ve iş yerlerinin de olduğu karma projeleri ilgilendiriyor.

Bu projelerdeki AVM’lere yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkileri ilçe belediyesine verildi.

Alışveriş merkezine ruhsat ve izin verme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine, diğer yerlerde belediye sınırlarındaysa ilgili belediyelere, dışında ise il özel idarelerine ait bulunuyor.