COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından
Kurumumuza iletilen şikâyetler incelenmiştir.
Bu kapsamda, şikâyete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında Kurumumuz
denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer
alan tespitlere ilişkin olarak, Kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar,
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmelik’e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 9081 sayılı Kararı ile 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44 üncü maddesi ile 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 148 inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam
2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri
kesintisiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0828_01.pdf