Cari işlemler dengesi, kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde 520 milyon dolar açık verdi. Temmuz ayından bu yana ‘fazla’ veren ödemeler dengesi, böylece 4 aylık aranın ardından yeniden ‘açık’ pozisyonuna geçti.

Cari işlemlerde 'fazla' sona erdi

DÜNYA ONLINE

İthalattaki düşüşün de etkisiyle Temmuz-Ekim döneminde ‘fazla’ veren Türkiye’nin cari işlemler hesabı, kasım ayı itibariyle yeniden ‘açık’ pozisyonuna döndü. Kasım ayında 400 milyon dolar açık vermesi beklenen cari işlemler dengesinde 520 milyon dolar açık oluştu. Yıllık cari işlemler dengesi, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ederken, 12 aylık cari işlemler fazlası kasım ayı itibariyle 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi. Öte yandan ödemeler dengesi Ocak-Kasım döneminde 4.25 milyar fazla verdi.

Kasım ayındaki ‘açık’ta, turizm etkisinin azalması ve dış ticaret açığındaki genişleme rol oynadı. 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kalemi 2019 kasımında 1 milyar 111 milyon dolar açık verdi.

Turizm gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre kasımda yüzde 14,6 artış yaşanmasına rağmen, turizm dışı hizmet kalemlerindeki zayıflıklar hizmet gelirlerinde nette yüzde 4,2 azalışa yol açtı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara geriledi

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının kasım ayına göre 177 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlara 236 milyon dolar giriş oldu

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 50 milyon dolar net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 151 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili kasımda bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 214 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 616 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi.

Net hata noksan 1.85 milyar dolar açık verdi

Bu arada kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda aylık bazda 1.85 milyar dolar eksi verirken, Ocak-Kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada.

2018 Ocak-Kasım 2019 Kasım 2019
Ocak-Kasım
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -25.632 -518 4.249
1.       İhracat 160.348 16.131 166.572
2.       İthalat 200.494 17.242 181.709
      Mal Dengesi -40.146 -1.111 -15.137
3.       Hizmet Gelirleri 45.655 3.456 50.016
4.       Hizmet Giderleri 20.938 1.855 20.127
      Mal ve Hizmet Dengesi -15.429 490 14.752
5.       Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.516 461 5.507
6.       Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 16.447 1.598 16.910
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -26.360 -647 3.349
7.       İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 728 129 900
B. SERMAYE HESABI 63 -1 21
C. FİNANS HESABI 2.250 -3.115 -1.906
8.       Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.279 237 2.557
9.       Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11.820 473 7.579
10.       Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.312 -373 3.307
11.       Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.142 1.677 3.066
11.1.          Hisse Senetleri -1.051 255 317
11.2.          Borç Senetleri 2.193 1.422 2.749
12.       Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 12.622 1.025 10.225
12.1.          Merkez Bankası 0 0 0
12.2.          Genel Hükümet 6 0 2
12.3.          Bankalar 9.463 -168 5.540
12.4.          Diğer Sektörler 3.153 1.193 4.683
13.       Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.001 1.854 7.350
13.1.          Merkez Bankası 4.864 -3 542
13.2.          Genel Hükümet -773 25 -1.038
13.3.          Bankalar -10.086 736 -2.007
13.4.          Diğer Sektörler 8.996 1.096 9.853
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -27.819 2.596 6.176
D. NET HATA VE NOKSAN 16.582 -1.853 687
GENEL DENGE 11.237 -743 -6.863
E. REZERV VARLIKLAR -11.237 743 6.863
14.       Resmi Rezervler -11.237 743 6.863
15.       Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

DÜNYA