Küresel kriz sonrası yaşanan parasal bolluğun etkisiyle özel şirket ve hanehalkı borçları 250 trilyon dolarla tarihi rekor düzeye ulaştı. Bu rakam, dünyanın toplam GSYH’sinin üç katına denk geliyor. Yer yüzündeki her bir kişi başına düşen borç miktarı ise 32 bin 500 dolara yükseldi.

Küresel borç rekordan rekora koşuyor

DÜNYA