Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi, ağustos ayında 576,3 milyon TL fazla verdi. Bütçe açığı ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira oldu.

Bütçe, ağustosta 576,3 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında 576,3 milyon TL fazla veren bütçe ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar TL açık verdi.

Ağustos ayında 11,44 milyar TL olarak açıklanan faiz dışı fazla ocak ağustos döneminde 1,2 milyar lira oldu.

Ağustosta gelir yüzde 34, gider yüzde 23 arttı

2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1
oranında artarak 94,3 milyar TL olarak açıklandı. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 93,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos dönemi olarak ele alındığında ise bütçe gelirleri yüzde 21,6 artışla 590,7 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti

Vergi gelirleri yüzde 9,3 yükseldi

2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında
artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşirken faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında
artarak 82,8 milyar TL oldu. 2019 yılının ilk 8 ayında toplam vergi gelirleri ise yüzde 5,5 oranında arttı ve 432,7 milyar TL oldu.

Personel giderleri yüzde 26 attı

Personel giderleri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 167 milyar 351 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 28 milyar 594 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 yükselerek 45 milyar 691 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükselişle 273 milyar 707 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 140 milyar 942 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışı ifade ediyor.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 14 milyar 339 milyon lira oldu.

Ocak-ağustos döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 13 milyar 368 milyon lira, mahalli idare payları 47 milyar 811 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde 46 milyar 892 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 10 milyar 642 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 16 milyar 605 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-ağustos döneminde, faiz giderleri de yüzde 38,1 artarak 69 milyar 329 milyon liraya yükseldi.