IMF, gümrük tarifelerinin artırılmasının küresel ekonomik bozulmasına neden olabileceğini duyurdu.

IMF'den 'gümrük vergisi' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin gümrük vergilerinin artırılması yönündeki politikalarının küresel ekonominin bozulmasına neden olabileceğini duyurdu.

IMF-Dünya Bankası ortak toplantıları öncesinde hazırlanan “IMF Dünya Ekonomik Görünüm” raporunun analitik bölümleri yayımlandı.

Raporda, karşılıklı ticaret dengelerinin son yirmi yıllık dönemde büyük oranda makro ekonomik gelişmeler ve arz-talep ilişkisi doğrultusunda şekillendiği belirtilerek, karşılıklı ticaret dengesinin oluşmasında demografinin, ekonomik ve kurumsal ekonomi politikalarının, mali politikanın, kredi döngüsünün ve bazı durumlarda ise kur politikalarının ve yerel tedarik pozisyonun etkili olduğu belirtildi.

IMF raporunda, “Karşılıklı ticarete uygulanan gümrük tarifleri, karşılıklı ticaret dengelerinin oluşumunda oldukça küçük bir rol oynamaktadır. Öte yandan, uygulanan gümrük tarifelerinin seviyesi karşılıklı ticaret maliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yüzden, gümrük tarifelerinin uzun vadede üretim, verimlilik ve istihdam üzerinde önemli etkisi var. Gümrük vergilerinin azaltılması, istihdamın uluslararası bazda paylaşılmasını, küresel değer zincirinin oluşmasını, rekabetin artırılmasını ve verimliliğin yükseltilmesini sağlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Karşılıklı ticarette gümrük vergilerinin artırılmasının ise ekonomiler üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Ticaret savaşları ile gümrük tarifelerinin artırılmasının olumsuz yansımaları olabilir. Karşılıklı gümrük vergilerinin artırılması sadece bundan doğrudan etkilenen ülkelerde üretim çıktısına ve istihdama zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu gelişmelere seyirci kalan ekonomilerdeki değer zincirini de etkileyecektir. Bazı ülkeler ticaret yollarındaki sapmadan yararlanırken, yükselen gümrük vergileri küresel ekonomini bozulmasına neden olacaktır.”

Raporda, ayrıca ticareti yapılan ürünlerin fiyatlarının, özellikle makinelerin fiyatlarının, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde son 30 yıldır azaldığı vurgulanarak, “Bu dikkate değer fiyat düşüşü, üretim verimliliğini ve ticaret entegrasyonu artırıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, eldeki verilerin gelişen piyasaların gelişmiş ekonomilere kıyasla makine ve alet ücretlerinde 2011 yılı itibariyle daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, bunun gelişmekte olan ülkelerin daha düşük verimlilik seviyesine sahip olmasına ve ticaret maliyetlerinin artmasına neden olduğu kaydedildi.

DÜNYA