İsmail USLU ve Mustafa LAZ’ın Transtürk Holding A.Ş.’nin (Şirket) 35,47 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını
satın alarak Şirket’in yönetim hakimiyetini elde etmeleri nedeniyle doğan Şirket’in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvurunun, zorunlu
pay alım teklifi fiyatının Şirket’in 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,21 TL olması kaydı ile olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.