Özel sektörün Aralık 2018 sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3 milyar dolar azaldı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, aralıkta 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar azalarak 210,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 3,3 milyar dolar gerileyerek 15,2 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,9 milyar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının de 2 milyar dolar düşüşle 28,5 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 198 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 326 milyon dolar düşüşle 4,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar arttı, tahvil stokunun ise 500 milyon dolar azalışla 6,5 milyar dolara düştü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalışla 9,4 milyar dolara gerilerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 173 milyon dolar artışla 3,2 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 64,8 milyar dolar

Verilerin alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,7 milyar dolar azalarak 146,8 milyara geriledi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 14,8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5’inin dolar, yüzde 34,9’unun avro, yüzde 4,2’sinin TL ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kısa vadeli kredi 15,2 milyar dolarlık borcunun ise yüzde 43,9’unun dolar, yüzde 34’ünün avro ve yüzde 21,7’sinin TL ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 210,6 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 51,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 74,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 25,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Kaynak: AA