Enerji enflasyonunda belirgin bir düşüş beklenirken, işgücü piyasasındaki zayıf görünümün talebi sınırlamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

PPK toplantı özeti yayımlandı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttuğu 16 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.

Metinde, başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında yapılan indirimlerin etkisiyle enerji enflasyonunda belirgin bir düşüş beklendiği kaydedildi.

Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği, kredi arz ve talebinde de zayıf seyrin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, yavaşlamanın sektörler geneline yayıldığı ancak, ihracat ve turizmdeki güçlü seyrin büyümeye katkı vererek, zayıflamayı kısmen de olsa sınırladığı belirtildi.

Öte yandan, vergi indirimlerine rağmen, işgücü piyasasındaki zayıf görünümün talebi sınırlamaya devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öne çıkan bazı değerlendirmeler şöyle:

– Aralık ayında tüketici fiyatlarında Türk lirasındaki değer kazancının yanında iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de gözlenmiştir

– Ocak ayında başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında yapılan indirimlerin de etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonunda belirgin bir düşüş öngörülmekte

– Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. 2018 yılının Ekim-Kasım döneminde sanayi üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla gerilerken mevcut göstergeler sektördeki zayıf seyrin Aralık ayında da sürdüğü yönünde sinyal vermekte

– Hizmetler ve inşaat sektörlerine ilişkin göstergelerle de birlikte iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sektörler geneline yayıldığı görülmekte

– Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmekte

– Son dönemde finansal göstergelerde kısmi bir iyileşme görülse de kredi arz ve talebindeki zayıf seyir sürmekte

– Öncü göstergeler yurt içi talepte henüz belirgin bir toparlanma sinyali içermemekte

– Dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının ilk çeyrekte tüketim talebine destek verebileceği değerlendirilmekte

– İşgücü piyasasındaki zayıf görünümün toplam talebi sınırlamaya devam edeceği öngörülmekte

– Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmekte

– İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmekte

– Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmekte

– Bu çerçevede PPK, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu

– Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek

– Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

DÜNYA