irketimiz Çukuralan Altın Madeni 3.Kapasite Artışı ile ilgili olarak, 2009/7 genelgesi kapsamında hazırlanan ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğunu 23.10.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştu.
Gelinen neticede,Çukuralan Altın Madeni 3.Kapasite artışı projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verilmiştir.
KAP