Şirketimiz pay sahiplerinden Smart İnvest Enerji Yatırımları A.Ş. sahibi olduğu şirketimiz paylarından;  50.000 adet A Grubu payı 2.100.000 TL ve 2.457.669 adet B Grubu payı 2.600.000 TL bedelle, Hollanda merkezli Salix Renewable Energy B.V. şirketine devretmek üzere sözleşme imzalamıştır. 50.000 adet A Grubu pay ve 2.457.669 adet B Grubu pay 1 Ekim 2018 tarihinde Salix Renewable Energy B.V. şirketine devredilecektir.

Pay devir işleminin 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmesinin ardından gerekli yasal süreler içerisinde Salix Renewable Energy B.V. tarafından SPK  II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği  hükümlerine uygun şekilde Pay Alım Teklifi’nde bulunulacaktır.