Rekabet Kurulunca, BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ’nin bayilerine yönelik uygulamalarıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

CNNTÜRK