1970 yılında kurulan ve 1994 yılında halka açılan Eminiş Ambalaj, iflastan korunmak için konkordato ilan etti.

Son dönemde perakende sektöründe yaşanan konkordato sürecinden Borsa İstanbul’daki şirketleri de etkilenmeye başladı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na açılarak BIST’te yer alan Eminiş Ambalaj, iflastan korunmak için konkordato ilan etti. 1970 yılında kurulan, boya ve kimya sektörü, madeniyağ sektörü, süt-peynir-yoğurt ve diğer süt ürünleri sektörü, dondurulmuş gıda sektörü, şekerleme, marmelat ve çikolata sektörü, zeytin sektörü, baharat sektörü, toz içecek sektörü, kozmetik sektörü, gibi bir çok sektörde faaliyetlerde bulunan şirket, karar ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yaptı.

“Finansal hatalar da etkiledi”

Açıklamada yaşanan ekonomik sorunların yanı sıra talep arzındaki düşüş, hammadde fiyatlarındaki gibi nedenler gösterildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Şirketimiz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/734 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunun 287. Maddesi gereğince şirketimize üç aylık geçici süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır.

Ülkemizdeki ekonomik sorunlar nedeniyle talebin daralması neticesinde satışlarımız düşmüş ve şirketimiz elde etmesi gereken nakitleri elde edememiş bu durum şirketimizin finansal krize girmesine neden olmuştur.

Kurların ve faiz oranlarının yükselmesinin döviz cinsinden verilen çekler, finansal kiralama borçları ve hammadde maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi, yine aynı şekilde kredi faiz oranlarının tek haneden yüzde 30’lara kadar çıkması da kredi maliyetlerini arttıran önemli bir unsur olmuştur.

Şirketin üretim ve satış faaliyetlerini finanse edebilmek için dış kaynak kullanımı nedeniyle katlandığı yüksek maliyetler ve vadeli satışlar nedeniyle ortaya çıkan finansman açığının karşılanması amacıyla kredi kullanılmış bu şekilde yüksek finansman maliyetine katlanılmıştır. Kısa vadeli borçlanma ihtiyacı, finansman planlamasında birtakım hatalar yapılmasını tetiklemiştir…”

DÜNYA