Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. (UTPYA) pay piyasasında gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri
nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını teminen, SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında
24.09.2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Sıra
No Adı Soyadı/ Unvanı MKK Sicil No İşlem Yasağına Konu
Pay Kodu İlgili Tebliğ Maddesi İşlem Yasağı Süresi
1 Orhan CERTEL 28080675 UTPYA 5/1, 6/1 6 Ay
2 Mithat UÇARKUŞ 43851436 UTPYA 5/1, 6/1 6 Ay