Ticaret Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeyle, şirketlerde artık imtiyazlı ortaklar da imtiyazları oranında kar payı avansı alabilecek.

Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, dağıtılacak kar payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kara katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem karından indirilmesiyle hesaplanacak.

Kar payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ödenecek.

Bu avans, kardan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak verilecek. İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kar payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kara katılması öngörülen diğer kimselere kar payı avansı ödenmeyecek.