2018 yılı Ağustos ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 6.3 puan azalarak 96.4 düzeyine ger

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre;

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlemlendi.

“2018 yılı Ağustos ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2077 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

“Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5.2 puan azalarak 96.3 puan seviyesinde gerçekleşti.

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlemlendi.

“Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği görülmektedir. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görülüyor.

“Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlemlendi.

“Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlemlendi.

ÜFE beklentisi de yükseldi

“Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.8 puan artarak yüzde 17.0 seviyesinde gerçekleşti.

“İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4.6’ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 59.8’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35.6’ya yükseldi.”