Kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı bugün itibariyle işleme açıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Katılım bankalarının fonlama tabanının genişletilmesine katkıda bulunması beklenen Taahhütlü İşlemler Pazarının işleyiş esasları Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nce de uygun görülmüştür. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasını sağlama amacını taşıyan Borsamız, İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında piyasalarında farklı ürünler sunmaktadır.

Finansal bir süpermarket olmayı hedefleyen Borsamızda borçlanma araçları ve kira sertifikası ihracı son üç yılda artarak devam etmektedir.

2015, 2016, 2017 yıllarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç sayısı 621, 766 ve 1.217 adet şirketlere sağlanan kaynak ise 80 milyar TL, 91 Milyar TL ve 130 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 7 ayında ise gerçekleşen 849 adet ihraç ile şirketlere sağlanan kaynak 99 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylece 2018 yılında günde ortalama 5,8 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası kota alınmıştır.

Kira sertifikalarının toplam ihraç tutarı içindeki payı 2017 yılında %5, 2018 yılının ilk 7 ayında ise %10 olmuştur. Faizsiz finans araçlarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar ile kira sertifikalarının toplam ihraç içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir.”