Bugün bazı basın ve yayın organlarında Eczacıbaşı Holding
A.Ş.’nin Kartal’daki arazisi üzerinde bir konut projesi geliştirilmesi amacıyla
Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., ve Tahincioğlu
Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. ile bir anlaşma imzalanacağına dair haberler
yer almıştır.

Ana ortağımız ve aynı zamanda sermayesinde pay sahibi
olduğumuz (*) Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirketimize
iletilen bilgiye göre;

Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin maliki olduğu İstanbul İli Kartal
ilçesindeki yaklaşık 318.000 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın konut imarına
sahip olacak bölümünde, imar planı, inşaat ruhsatı süreçleri dahil olmak üzere
projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik tüm yasal süreçlerin tamamlanabilmesi
ve bunları takiben ekonomik konjonktürdeki gelişmelerin de uygun olması
halinde, hasılat paylaşımı esaslı bir konut projesi geliştirilmesi amacıyla
Mesa Mesken Sanayii A.Ş., Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Tahincioğlu
Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. ile bugün bir anlaşma imzalanmaktadır.

Basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, projenin detaylarına
ilişkin olarak farklı yorum ve tahminlerde bulunulmakta olup, söz konusu
hususlar, yukarıda açıklandığı üzere, projenin gelişim sürecine bağlı olarak
ancak zaman içinde belirginlik kazanacaktır.

Projenin hayata geçirebilmesine yönelik olarak kesinlik kazanan
hususlar olduğunda ise kamuya ayrıca duyurulacaktır.

(*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde Şirketimiz %37,28;
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.