Bedelli askerlikle ilgili kanun TBMM’de kabul edildi. 1 Ocak 1994 ve daha önce doğmuş olanlar, son iki bedelli uygulamasından farklı olarak 21 gün temel askerlik eğitimi yapacaklar. Bu durum, beş on yıldır çalıştığı iş yerindeki kıdem tazminatını yakmamak için yeni iş fırsatlarını değerlendiremeyenlerde, “Bedelli askerlikten yararlanarak kıdem tazminatımı alabilir miyim?” beklentisine yol açtı. Meclis’te kabul edilen yasada, “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” düzenlemesine yer verildi. Yasanın komisyondaki görüşmeleri sırasında işveren örgütlerinin temsilcileri, özel sektörün durumunun yasada tam olarak açıklığa kavuşturulması talebinde bulundu. Yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, metnin yeterince açık olduğunu, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının bedelli askerlik döneminde “ücretsiz izinli” sayılacağını ifade ederek, değişikliğe ihtiyaç olmadığını söyledi.

ORTAK GÖRÜŞ: KIDEM TAZMİNATI ALAMAZLAR

İşçi sendikalarının hukukçuları, 1475 sayılı İş Kanunu’nda askere giderken kıdem tazminatı alınmasının öngörüldüğüne dikkat çekti. Yapılan düzenlemede ise sadece bu yasa kapsamındaki bedelli askerlik sırasında çalışanların “ücretsiz izinli” sayıldığını kaydeden uzmanlar, bu yeni düzenlemenin istisnai bir durum yarattığını, bu nedenle bedelli askerlik için işinden ayrılanların kıdem tazminatı alamayacağını vurguladı.

İŞVERENİ ALDATANA YAPTIRIM

Uzmanlar, bedelli değil de normal askerlik için işinden ayrılanların kıdem tazminatı almaya devam edeceğini, ancak normal askerlik yapacağını beyan edip kıdem tazminatı aldıktan sonra bedelli askerlik yaptığı anlaşılan kişilerin cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.Uzmanlar, işveren şayet bedelli askerlik yapmak isteyene izin vermezse o zaman işçi açısından sözleşmeyi fesih hakkı doğacağını ve kıdem tazminatı alabileceğini, hatta sonrasında da işe iade davası açabileceğini belirtti.İşveren örgütlerinin hukukçuları da hukukun temel ilkesine göre özel düzenlemenin genel düzenlemenin önüne geçtiğine dikkat çekti. Yasada “ücretsiz izin” konusunda emredici hüküm bulunduğunu belirten uzmanlar, “Yasada ‘ücretsiz izinli sayılabilir’ demiyor, ‘sayılır’ diyor” şeklinde konuştu.

BORÇLANMA HAKKI VAR

Bedelli uygulamasıyla 21 gün askerlik yaparken işten ayrılan veya iş sözleşmesi askıya alınanların sosyal güvenlik primleri yatırılmaz. İşçiler ihtiyaç duyarlarsa bu süreyi borçlanabilirler.