1. Migros Ticaret A.Ş. (Migros) tarafından Kipa Ticaret A.Ş. (Kipa)’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde
devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem
nedeniyle Migros’un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye
maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin; birleşme işlemi kapsamında
gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, Migros tarafından 25.12.2017 tarihinde kamuya
duyurulan ancak Kipa’nın 02.02.2018 tarihli genel kurul toplantısında iptal edilen Borsa kotundan çıkma işlemi nedeniyle uygulama
alanı bulmayan pay alım teklifi fiyatı olan beher Kipa payı için 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.