Borsa Uzmanları Derneği Üyelik aidatlarının İşbankası Maslak Şubesi Şube Kodu: 1223 Hesap No: 0725029 nolu hesaba veya

TR80 0006 4000 0011 2230 7250 29 İban nolu Borsa Uzmanları Derneği hesabına gönderilmesi hususunu rica ederim.