Borsa Uzmanları Derneği Üyelik aidatlarının İşbankası Borsa Şubesi Şube Kodu 1125 Hesap No: 0044497 nolu hesaba veya

TR40 0006 4000 0011 1250 0444 97 İban nolu Borsa Uzmanları Derneği hesabına gönderilmesi hususunu rica ederim.