İşletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayan Kredi Garanti Fonu, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle birlikte 35 milyar TL’lik yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açtı.

İhracatçılara verilen yüzde 100 kefalet oranı desteği devam ederken 35 milyar TL’lik hacmin 5 milyar TL’lik bölümü de ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin kullanımına ayrıldı. Kalan 30 milyar TL’lik limit ise işletme finansmanında kullanılmak üzere tanımlandı.

İşletmeler bu kredileri 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak kullanabilecek.

Önceki protokolde KOBİ’lere sağlanan kefalet oranı yüzde 80 iken bu protokolle birlikte bu oran yüzde 85’e çıkarıldı.

KOBİ dışı işletmelere verilen kefalet desteğinin oranı da yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarıldı.

Geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan 200 milyar TL’lik kefalet limitinin kullandırılmasından sonra ilave paket Ocak 2018’de 55 milyar TL olarak belirlenmiş ve kullandırılmıştı.